Dla branży IT

  1. Projektowanie raportów z dowolnych baz danych Klienta w oparciu o autorskie narzędzie klasy BI (Business Inteligence).
  2. Sprzedaż i wdrożenie autorskiego systemu płacowo-kadrowego.
  3. Projektowanie systemów bazodanowych na zamówienie Klienta
  4. Tworzenie specyficznego oprogramowania na zamówienie Klienta
  5. Tworzenie dedykowanych rozwiązań własnych do oprogramowania firmy Insert (GT, NEXO)