Badania B+R
Wiedząc, że badania i rozwój to niezbędny krok do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu posiadamy zespół,
który w warunkach laboratoryjnych opracowuje nowe produkty często będące odpowiedzią na oczekiwania naszych Klientów.

Przykładowe badania:
  1. półprzewodnikowe lasery liniowe,
  2. czujniki inklinometryczne badające położenie i katy odchylania od zadanej wartości wraz z poziomami alarmowymi,
  3. zintegrowane czujniki komfortu klimatycznego