Linia manipulacji drewna
Przykładowe opomiarowanie linii manipulacji

Uproszczona topologiaLinia sortowniczaRamy pomiarowe