Migracja danych
Migracja danych między różnymi systemami baz danych
(procesy ETL: Extract-Transform-Load):

Proces wdrażania nowego oprogramowania wiąże się zawsze z koniecznością przeniesienia oraz transformacji danych ze starej bazy do nowej. Bez tego trzeba by ręcznie przepisywać dane ze starego systemu do nowego. Jest to zwykle niewykonalne ze względu na dużą ilość tych danych. Ponieważ nowa baza danych ma inny format niż stara, konieczna jest przy tym odpowiednia transformacja danych do nowego formatu. Wiąże się to z koniecznością napisania specjalnego kodu, który będzie wykonany w trakcie migracji danych z jednej bazy do drugiej. Nie jest to zatem łatwe zadanie ponieważ najpierw należy rozpoznać i zrozumieć formaty obu baz danych. Bardzo często migracji danych dokonuje się do płaskich plików pośredniczących Excela lub CSV. Następnie są one wczytywane do nowego systemu.

Procesy ETL

Etapy migracji:

Procesy ETL

Obszar zastosowań: